Terug naar homepage

Misbruik in het verleden

Als volwassene kunt u nog veel last hebben van seksueel misbruik of seksueel geweld in uw jeugd. Het misbruik kan bijvoorbeeld plaatsgevonden hebben in een jeugdinstelling, pleeggezin, kerk of thuis. Het kan zijn dat u als kind uw verhaal niet kwijt kon, omdat er bijvoorbeeld niemand was die u daarbij kon helpen. Wellicht was u bang niet geloofd te worden of werd het misbruik ontkend.

Invloed op uw leven

Seksueel misbruik kan uw hele leven invloed blijven hebben. Dit kan ook pas op latere leeftijd opspelen. Soms merkt u de invloed pas als emoties u belemmeren in de dingen die u graag wilt kunnen doen of ervaren.

Misschien heeft u moeite gehad met het afronden van een opleiding of het behouden van een baan. Bijvoorbeeld omdat u concentratieproblemen had, of moeite om gezag te accepteren en mensen te vertrouwen. Het is niet ongewoon als u last heeft van psychische problemen zoals posttraumatische stress, fobieën, of problemen met (intieme) relaties. Ook kunt u met lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, maagklachten of hoofdpijn te maken hebben. Seksueel misbruik kan bovendien leiden tot verslaving.

Het kan zijn dat u kwaad bent en behoefte heeft aan gerechtigheid, erkenning en excuses. Dat de dader of de organisatie waar de dader op dat moment werkte ter verantwoording wordt geroepen. Tegelijkertijd kunt u de behoefte hebben het misbruik achter u te laten en deze periode af te sluiten. U bent daarin niet de enige en er zijn verschillende organisaties die hulp en steun bieden.

Hulp & melden

Als u hulp nodig heeft bij het verwerken van de gevolgen van het misbruik en u niet weet bij welke instantie u het beste terecht kunt, neem dan gerust contact op met de Hulplijn Seksueel Misbruik.

U kunt bij de Hulplijn ook een melding maken van het misbruik dat u heeft meegemaakt. Wij leggen uw verhaal dan vast in onze administratie, ook als u er op dat moment niks mee wilt doen. Dit kan belangrijk zijn voor (latere) hulp of eventueel een aanvraag voor schadevergoeding. Er volgt geen onderzoek op deze melding.

Lotgenotencontact

Het kan fijn zijn om uw ervaringen te delen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Bij elkaar kunt u (h)erkenning en steun vinden. Er zijn een aantal lotgenotenorganisaties die slachtoffers steun bieden bij het verkrijgen van erkenning, genoegdoening en herstel.

Schadevergoeding

Het is vaak niet mogelijk schade te verhalen via een strafproces. Dit komt doordat het misbruik te lang geleden heeft plaatsgevonden, omdat de dader niet meer leeft of er geen bewijs is. U kunt wel proberen een vergoeding te krijgen voor de kosten die u heeft moeten maken vanwege het misbruik, bijvoorbeeld voor therapie, en voor het leed en verdriet dat u is aangedaan.

  • Als u slachtoffer bent geworden van seksueel misbruik binnen de Rooms-katholieke Kerk kunt u in aanmerking komen voor een schaderegeling via het meldpunt misbruik Rooms-katholieke Kerk. Uiterste datum voor het doen van een nieuwe melding en klacht is 30 juni 2014.
  • Voor slachtoffers van seksueel misbruik binnen de jeugd- en pleegzorg is er een regeling financiële tegemoetkoming.
  • Als u slachtoffer bent geworden van seksueel misbruik binnen het onderwijs of een club kunt u een klacht indienen bij de betreffende organisatie.
  • Als u slachtoffer bent geworden na 1 januari 1973 dan kunt u een eenmalige uitkering aanvragen bij het Schadefonds Geweldsmisdrijven

Een van onze medewerkers kan u meer vertellen over de mogelijkheden voor schadevergoeding en u doorverwijzen naar een organisatie die u hierbij kan helpen.
Lees verder over de Hulplijn